Scroll To Top

נולדתי בירושלים  בערב ראש השנה, זוכרת את ימי המצור על העיר ואת תחושת החרדה לשמע קולות המלחמה.

בהיותי בת שבע, עברנו לגור בשולי העיר, במקום שנחשב "רחוק מאוד", קרית היובל, אלה היו בתים דו-משפחתיים, גינה קטנה צמודה ומסביב נופים מדהימים: שדות בר וברקע מפעם לפעם צלילי פעמוני הכנסיות מעין-כרם הסמוכה. נדמה לי שכאן נפתחו השערים בפני, הסתובבתי קסומה מהנוף, מהריחות ומהשדות  הפתוחים... התחלתי לצייר ומאז.... לא פסקתי.

 הרומן שלי עם האומנות עבר דרך תיכון במגמת "מלאכת מחשבת"..  שכלל פיסול בעץ, ציור וכל מה שביניהם. בהמשך הדרך סימינר למורות למלאכה ועשרות שנות הוראת אומנות מלווה בהעברת חוגי ילדים ונוער באומניות הקרמיקה והפיסול.

 

תערוכות:

ספטמבר 2015, תערוכה קבוצתית, , GALLERIA D'ARTE MENTANA פירנצה, איטליה.

אפריל 2016, תערוכה קבוצתית (סלון האביב), גלריה על האגם – רעננה .